Commissies

Technische commissie:
Voorzitter Gerard Geurts 06-10122148
Commissielid Leander van Teeffelen 06-57990503
 
Wedstrijdsecretaris: Al Ebben 06-22567836 06-30691035
Materialen  Corrie van Dinteren  06-30743967
Toernooicommissie: 
Voorzitter Jos Francissen 06- 40538274
Wedstrijdleider William v. d. Boogaard 06-23026500
Horeca Vrijwilligers
Commissielid Arnold van Leegstraten
Commissielid Daan Peperkamp 06-57994652
Commissielid Ivo de Vries 06-29108885
Wedstrijdleider Lambert van de Wielen 06-23661339
 
 Sponsorcommissie:  Gerard Geurts 06-10122148
 Helma Geurts 06-50812327
 Jacco Geluk 06-51378585
 Koos Jilesen 06-27267173
 
Verzorger:  Jos van Lent 06-51595469
Bouwcommissie:  Walter van Zwolgen 06-14976467
Tonny Janssen 06-23116065
 Henk de Jong 06-22463404
 Koos Jilesen 06-27267173
 Jos Verploegen 06-53867404
Beleid en organisatie;  Hans Peperkamp
 Fons van de Brink
 Koos Jilesen
Supportersvereniging:  Toon Verkerk
Henri Maille
Ralfh Peters
Pierre Krebbers